O firmie

Nazywam się Robert Ślusarczyk i jestem właścicielem  Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego  specjalizującej się w wycenie nieruchomości.

 

Posiadam uprawnienia zawodowe Nr 7448 w zakresie szacowania nieruchomości uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

 

Jestem absolwentem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, gdzie na Wydziale Ekonomicznym odbyłem studia podyplomowe na kierunku Gospodarka Nieruchomościami ze specjalizacją z zakresu Wyceny Nieruchomości i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.

Posiadam licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Nr 19729 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej.

Ukończyłem również Studia Menadżerskie z modułem zarządzania strategicznego na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Moja kancelaria rzeczoznawcy majątkowego świadczy kompleksowe usługi związane z określeniem wartości rynkowej nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, wyceną nieruchomości, analizą rynku nieruchomości na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Usługami obejmuje m.in. Stargard, Szczecin, Pyrzyce, Goleniów, Nowogard i inne miejscowości.

W przypadku nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym, handlowo-usługowych  i produkcyjnych realizuję zlecenia na terenie całego kraju.

Nasze usługi skierowane są do:

  • osób fizycznych,
  • prawnych,
  • banków, urzędów skarbowych
  • sądów powszechnych,
  • prokuratury,
  • kancelarii komorniczych,
  • firm ubezpieczeniowych,
  • przedsiębiorstw produkcyjnych,
  • handlowych i usługowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego

Przy wykonywaniu wycen działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
Moje kompetencje, doświadczenie zawodowe i życiowe gwarantują profesjonalne określanie wartości nieruchomości.
Każde zlecenie wykonuję rzetelnie i terminowo, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej i poufności.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wycen Nieruchomości oddział w Szczecinie, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości nr uprawnień 7448 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomości.

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym na Wydziale Ekonomicznym odbyłem studia podyplomowe na kierunku Gospodarka Nieruchomościami ze specjalizacją z zakresu Wyceny Nieruchomości  i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.

 

Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie w zkresie pośrednictwa  w obrocie nieruchomościami Nr 19729 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Studia Menadżerskie z modułem zarządzania strategicznego na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 
Przewiń do góry